EMBL Grenoble, 71 avenue des Martyrs, CS 90181, 38042 Grenoble Cedex 9, France

ORCID iD: iD icon0000-0001-8173-6930

Publications

Total: 5 publication(s)

2020

Kouba T, Koval' T, Sudzinová P, Pospíšil J, Brezovská B, Hnilicová J, Šanderová H, Janoušková M, Šiková M, Halada P, Sýkora M, Barvík I, Nováček J, Trundová M, Dušková J, Skálová T, Chon U, Murakami KS, Dohnálek J, Krásný L. (2020)

Mycobacterial HelD is a nucleic acids-clearing factor for RNA polymerase.

Nat Commun 11(1) doi: 10.1038/s41467-020-20158-4
Europe PMC | doi

Wandzik JM, Kouba T, Cusack S. (2020)

Structure and function of influenza polymerase.

Cold Spring Harb Perspect Med doi: 10.1101/cshperspect.a038372
Europe PMC | doi

Vogel D, Thorkelsson SR, Quemin ERJ, Meier K, Kouba T, Gogrefe N, Busch C, Reindl S, Günther S, Cusack S, Grünewald K, Rosenthal M. (2020)

Structural and functional characterization of the severe fever with thrombocytopenia syndrome virus L protein.

Nucleic Acids Res. 48(10):5749-5765. doi: 10.1093/nar/gkaa253
Europe PMC | doi

Wandzik JM, Kouba T, Karuppasamy M, Pflug A, Drncova P, Provaznik J, Azevedo N, Cusack S. (2020)

A structure-based model for the complete transcription cycle of influenza polymerase.

Cell 181(4):877-893.e21. doi: 10.1016/j.cell.2020.03.061
Europe PMC | doi


2019

Kouba T, Drncová P, Cusack S. (2019)

Structural snapshots of actively transcribing influenza polymerase.

Nat. Struct. Mol. Biol. 26(6):460-470. doi: 10.1038/s41594-019-0232-z
Europe PMC | doi